Wir beraten Sie in jeder Phase eines Steuer- und Finanzkontrollverfahrens und vertreten Sie vor den Finanzbehörden und dem Verwaltungsgericht.

Unser Steuerberaterteam ist stolz darauf, zahlreiche vorteilhafte Entscheidungen in Steuerverfahren erzielt zu haben.

Im Rahmen eines Steuerverfahrens bieten wir folgende Leistungen:

  • fachliche Hilfe und steuerrechtliche Beratung während verschiedener Finanz-, Steuer- und Zollkontrollen,
  • fachliche Hilfe und steuerrechtliche Beratung in einzelnen Phasen des Steuerverfahrens,
  • Erstellung der im Steuerverfahren erforderlichen Unterlagen (Widersprüche, Klagen u. Ä.),
  • wir vertreten unsere Mandanten in jeder Phase eines Steuer- und Finanzkontrollverfahrens.

Kontakt 1/3

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden Ihnen antworten oder Sie zurückrufen, nachdem wir den Inhalt des Formulars gelesen haben.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.