Mit dem Betrieb eines Unternehmens, der Einstellung neuer Mitarbeiter, der Realisierung von Aufgaben und Projekten sowie anderen kaufmännischen Aktivitäten gehen Risiken einher, gegen die man vorsorgen sollte. Ein gut funktionierendes System der internen Kontrolle wirkt nicht nur Risiken entgegen, sondern ermöglicht eine sichere und stabile Entwicklung Ihrer Gesellschaft.

Wir unterstützen Ihre Entwicklung durch:

  • Beratung zum Aufbau von Kontrollmechanismen und Buchführungssystemen,
  • Überprüfung der Richtigkeit und Effizienz eingeführter Kontrollmechanismen und Buchführungssysteme,
  • Überprüfung, Ordnung und Optimierung bestehender Berichtssysteme, Überprüfung und Verbesserung bestehender Systeme zur internen Kontrolle.

Kontakt 1/3

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden Ihnen antworten oder Sie zurückrufen, nachdem wir den Inhalt des Formulars gelesen haben.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.