PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Die PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. gehört zu der Unternehmensgruppe PKF Consult. Zur Gruppe gehört ebenfalls die PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k. und die PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k.

Die PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.​ ist ein Mitgliedsunternehmen des PKF International Limited Netzwerks und in Deutschland Mitglied eines Netzwerks von Wirtschaftsprüfern gemäß § 319 b HGB. Das Netzwerk besteht aus rechtlich unabhängigen Mitgliedsunternehmen. Die PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Unterlassungen anderer Mitgliedsunternehmen.
 

PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k.

Die PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k. gehört zu der Unternehmensgruppe PKF Consult. Zur Gruppe gehört ebenfalls die PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. und die PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k.

Die PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k. gehört in Polen zur Unternehmensgruppe PKF Consult, deren Muttergesellschaft, die PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ist ein Mitgliedsunternehmen des PKF International Limited Netzwerks und in Deutschland Mitglied eines Netzwerks von Wirtschaftsprüfern gemäß § 319 b HGB. Das Netzwerk besteht aus rechtlich unabhängigen Mitgliedsunternehmen. Die PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Unterlassungen anderer Mitgliedsunternehmen.
 

PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k.

Die PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. gehört zu der Unternehmensgruppe PKF Consult. Zur Gruppe gehört ebenfalls die PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. und die PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k.

Die PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. gehört in Polen zur Unternehmensgruppe PKF Consult, deren Muttergesellschaft, die PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ist ein Mitgliedsunternehmen des PKF International Limited Netzwerks und in Deutschland Mitglied eines Netzwerks von Wirtschaftsprüfern gemäß § 319 b HGB. Das Netzwerk besteht aus rechtlich unabhängigen Mitgliedsunternehmen. Die PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Unterlassungen anderer Mitgliedsunternehmen.

Kontakt 1/3

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden Ihnen antworten oder Sie zurückrufen, nachdem wir den Inhalt des Formulars gelesen haben.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.