PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Die PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. gehört zu der Unternehmensgruppe PKF. Zur Gruppe gehört ebenfalls die PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k., die PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., die PKF Advisory Sp. z o.o. und die PKF Brevells Cekiera Sp. k.

Die PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.​ ist ein Mitgliedsunternehmen des PKF International Limited Netzwerks und in Deutschland Mitglied eines Netzwerks von Wirtschaftsprüfern gemäß § 319 b HGB. Das Netzwerk besteht aus rechtlich unabhängigen Mitgliedsunternehmen. Die PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Unterlassungen anderer Mitgliedsunternehmen.
 

PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k.

Die PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k. gehört zu der Unternehmensgruppe PKF. Zur Gruppe gehört ebenfalls die PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., die PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., die PKF Advisory Sp. z o.o. und die PKF Brevells Cekiera Sp. k.

Die PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k. gehört in Polen zur Unternehmensgruppe PKF, deren Muttergesellschaft, die PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ist ein Mitgliedsunternehmen des PKF International Limited Netzwerks und in Deutschland Mitglied eines Netzwerks von Wirtschaftsprüfern gemäß § 319 b HGB. Das Netzwerk besteht aus rechtlich unabhängigen Mitgliedsunternehmen. Die PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Unterlassungen anderer Mitgliedsunternehmen.
 

PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k.

Die PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. gehört zu der Unternehmensgruppe PKF. Zur Gruppe gehört ebenfalls die PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., die PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k., die PKF Advisory Sp. z o.o. und die PKF Brevells Cekiera Sp. k.

Die PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. gehört in Polen zur Unternehmensgruppe PKF, deren Muttergesellschaft, die PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ist ein Mitgliedsunternehmen des PKF International Limited Netzwerks und in Deutschland Mitglied eines Netzwerks von Wirtschaftsprüfern gemäß § 319 b HGB. Das Netzwerk besteht aus rechtlich unabhängigen Mitgliedsunternehmen. Die PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Unterlassungen anderer Mitgliedsunternehmen.
 

PKF Advisory Sp. z o.o.

Die PKF Advisory Sp. z o.o. gehört zu der Unternehmensgruppe PKF. Zur Gruppe gehört ebenfalls die PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., die PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k., die PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. und die PKF Brevells Cekiera Sp. k.

Die PKF Advisory Sp. z o.o. gehört in Polen zur Unternehmensgruppe PKF, deren Muttergesellschaft, die PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ist ein Mitgliedsunternehmen des PKF International Limited Netzwerks und in Deutschland Mitglied eines Netzwerks von Wirtschaftsprüfern gemäß § 319 b HGB. Das Netzwerk besteht aus rechtlich unabhängigen Mitgliedsunternehmen. Die PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Unterlassungen anderer Mitgliedsunternehmen.
 

PKF Brevells Cekiera Sp. k.

Die PKF Brevells Cekiera Sp. k. gehört zu der Unternehmensgruppe PKF. Zur Gruppe gehört ebenfalls die PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., die PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k., die PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. und die PKF Advisory Sp. z o.o. 

Die PKF Brevells Cekiera Sp. k. gehört in Polen zur Unternehmensgruppe PKF, deren Muttergesellschaft, die PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ist ein Mitgliedsunternehmen des PKF International Limited Netzwerks und in Deutschland Mitglied eines Netzwerks von Wirtschaftsprüfern gemäß § 319 b HGB. Das Netzwerk besteht aus rechtlich unabhängigen Mitgliedsunternehmen. Die PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Unterlassungen anderer Mitgliedsunternehmen.

Kontakt 1/3

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden Ihnen antworten oder Sie zurückrufen, nachdem wir den Inhalt des Formulars gelesen haben.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.