Allen Investitionsentscheidungen liegt eine detaillierte Analyse des Geschäftsbetriebs des betroffenen Unternehmens zugrunde.

Eine Business Due Diligence überprüft und bewertet die Geschäftsprozesse, die die Qualität des Geschäftsbetriebes beeinflussen. Eine Business Due Diligence fokussiert in der Regel drei Bereiche:

Analyse des Marktes, auf dem das Unternehmen agiert – Marktgröße und -struktur, geschätzter Marktanteil, Stabilität bzw. Saisonalität und Dynamik der Nachfrage. Analyse der größten Lieferanten und Abnehmer und aller Risiken, die mit ihnen zusammenhängen.

Analyse des Wettbewerbsumfelds  – Informationen über die Anzahl der wichtigsten Wettbewerber und die Struktur ihrer Marktanteile, die Karte der strategischen Gruppen und das Wettbewerbsverhalten des Unternehmens auf dem Markt.

Verkaufsanalyse – Verkaufssortiment einschließlich Handelsmarken, Produktlebenszyklus, Substitutions- und Komplementärprodukte sowie Qualitätscharakteristik. Preisniveau und Strategie der Preisbildung. Analyse einzelner Vertriebswege und ihrer Effizienz sowie der Marketingaktivitäten.      

Unsere Spezialisten:

Leszek Cienkowski
Business DueDiligence
e-mail
+48 697 846 449 

Agnieszka Chamera
Legal and Tax DueDiligence
e-mail
+48 22 560 76 50 

Mariusz Kuciński
Financial DueDiligence
e-mail
+48 22 560 76 50

Kontakt 1/3

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden Ihnen antworten oder Sie zurückrufen, nachdem wir den Inhalt des Formulars gelesen haben.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.