Änderung der Rechtsform, Gesellschaftsspaltung oder -verschmelzung gehören zu den Möglichkeiten, das Unternehmen zu entwickeln, Kosten zu senken oder auf dem Markt zu expandieren. Unsere Berater begleiten Sie über alle Phasen des Umwandlungsprozesses hinweg, von der Konzeption bis zur Vorbereitung des Verschmelzungs- Spaltungs- bzw. Umwandlungsplans.

Wir stellen Ihnen unser Team der Wirtschaftsprüfer mit praktischer Erfahrung bei der Prüfung von Umwandlungsplänen nach dem polnischen Handelsgesellschaften-gesetzbuch sowie unser Team der Steuerberater zur Verfügung, die Ihnen einen sicheren Weg durch das Dickicht der erforderlichen Steueroperationen zeigen.

Kontakt 1/3

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden Ihnen antworten oder Sie zurückrufen, nachdem wir den Inhalt des Formulars gelesen haben.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.