Die Wahl der richtigen Form der Unternehmensführung ist entscheidend. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines Geschäftsmodells, das Ihren Anforderungen entspricht.

Wir wissen genau, wie wichtig es ist, die richtige Form der Unternehmung zu wählen. Wir beraten sowohl bei der Auswahl der Geschäftsmodelle, die den Bedürfnissen des Kunden entsprechen, als auch bei der Implementierung und Weiterentwicklung. Unsere Dienstleistungen berücksichtigen rechtliche, steuerliche und buchhalterische Aspekte.

Einsatzgebiete:

  • Beratung bei der Auswahl der optimalen Form der Unternehmung
  • Vorbereitung der Unternehmensvereinbarung / des Unternehmensstatuts und anderer Dokumente, die für die Registrierung des Unternehmens und der Niederlassung erforderlich sind
  • Erstellung der internen Unternehmensdokumentation
  • Vorbereitung der Registrierungsdokumentation
  • Unterstützung im Bereich der Steuerregistrierungspflichten
  • Unterstützung bei der Registrierung realer Begünstigter im Zentralregister der realen Begünstigten

Wir bieten unsere Dienstleistungen in ganz Polen in Regionalbüros in Warschau, Łódź und Posen, Oppeln, Breslau, Kattowitz, Lublin und Danzig an.

Kontakt 1/3

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden Ihnen antworten oder Sie zurückrufen, nachdem wir den Inhalt des Formulars gelesen haben.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego stanowiącego przedmiot uzupełnionego formularza. Uzupełnienie informacji oznaczonych jako fakultatywne stanowi zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyrażoną poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.